visuomenėti

visuomenėti
visuomenė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. 1. NdŽ darytis visuomeniškam. 2. NdŽ būti visuomeniškam. \ visuomenėti; apvisuomenėti; suvisuomenėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • visuomenėti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvisuomenėti — intr. būti kiek visuomeniškam: Turi galvoje apvisuomenėjusių mūsų žemininkų reikalus M.Birž. visuomenėti; apvisuomenėti; suvisuomenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvisuomenėti — intr. 1. pasidaryti visuomeniškam: Dar labiau suvisuomenėja ir sukairėja paskutiniai du „Aušros“ numeriai V.Myk Put. 2. priprasti gyventi kaimene, būriu (apie gyvūnus, žvėris): Gyvūnai gali taip suvisuomenėti, kad pavieniui nesugeba gyventi rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • visuomenėjimas — sm. (1) DŽ; ETŽ → visuomenėti 1: Namų gyvenimas yra centras, iš kurio žmogaus visuomenėjimui didieji spinduliai spindi J.Jabl. Darbo visuomenėjimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”